Результати вивчення проблем населення Вознесенської територіальної громади та пошук шляхів їх розв’язання

В опитуванні, яке проводилось у Вознесенській територіальній громаді, взяли участь 218 респондентів віком від 14 до 70 років (рис. 1). Найбільше долучились до опитування особи віком 30–39 років (33,0% осіб) та особи віком 60 років і старші (31,6%). Серед опитаних переважна більшість – жінки (70,6%)  (рис. 2).

 

Понад половини опитаних жителів Вознесенської територіальної громади зазначили, що почуваються безпечно у власній громаді (50,9%, з них: 5,5% – «повністю безпечно», 45,4% – «скоріше безпечно»). Чверть жителів громади відчувають себе небезпечно у населеному пункті або територіальній громаді, де проживають (24,8% – «скоріше небезпечно», 6,4% – «зовсім небезпечно»). Натомість 17,9% опитаних вагалися з відповіддю на це запитання (рис. 3).

Рис. 3. Розподіл відповідей на запитання «Наскільки безпечно ви почуваєте себе у населеному пункті, об’єднаній територіальній громаді, де ви проживаєте?»,
% серед усіх опитаних 


Респондентам було запропоновано оцінити рівень злочинності в населеному пункті або територіальній громаді, де вони проживають. Так, 42,2% опитаних зазначили, що рівень злочинності в Вознесенській територіальній громаді є високим (9,2% – вказали, що «дуже високий», 33,0% – «високий»), на «низький» і «дуже низький» рівень злочинності вказали 15,2% респондентів (рис. 4). 

Понад половина опитаних жителів Вознесенської територіальної громади вважають, що в їхній громаді є місця, яких вони уникають або не рекомендують відвідувати своїм близьким і дітям, щоб не стали жертвою злочину (55,0%, з них: 28,9% вказали відповідь «так», а 26,1% – відповідь «скоріше так, ніж ні»). Натомість кожен четвертий опитаний зазначив, що таких місць немає (15,6% – «скоріше ні, ніж так»; 9,6% – «ні»), а кожен п’ятий – вагався з відповіддю (рис. 5).

Молодь віком 14–34 роки більш впевнена, що в Вознесенській територіальній громаді є місця, яких варто уникати, ніж населення старшого віку (70,6% проти 50,3%). Отже, можна припустити, що в Вознесенській територіальній громаді є місця, де жителі громади можуть почуватися небезпечно. 

 

Майже кожен другий опитаний визнав, що задля протидії злочинності в населеному пункті або територіальній громаді, де проживає респондент, потрібно боротися з незаконним розповсюдженням наркотиків (61,5%), корупцією і хабарництвом (57,3%), незаконною торгівлею та вживанням алкоголю (50,5%), а також захищати майно і житло громадян від крадіжок (46,8%), протидіяти хуліганству і вандалізму (46,8%) та попереджувати злочинність серед неповнолітніх (46,3%).

Крім того, дуже гостро постає питання боротьби із забрудниками довкілля (43,6%) та забезпеченням безпеки дорожнього руху (40,4%). Усьому вище перерахованому можуть сприяти кваліфіковані працівники органів внутрішніх справ, про що зазначили 39,9% опитаних жителів Вознесенської територіальної громади (рис. 6).

 

Найменш згаданими шляхами боротьби із злочинністю, на думку респондентів, є боротьба з незаконним будівництвом і боротьба з проституцією (рис. 11), що свідчить про відсутність даної проблеми в громаді.

Порівняння відповідей молоді віком 14–34 роки та населення віком 35 років і старші свідчить, що першочерговим способом протидії злочинності, на думку молоді, є боротьба з незаконною торгівлею та вживанням алкоголю (64,7% проти 46,1% серед респондентів старшого віку). 

 

Висновки та рекомендації: 

  • Почувають себе безпечно у своєму населеному пункті та об’єднаній територіальній громаді половина опитаних жителів.
  • Рівень злочинності в територіальній громаді майже половина визнали як «високий». 
  • Наявність місць, яких варто уникати, щоб не стати жертвою злочину, визнали більше половини опитаних жителів. 
  • Шляхи протидії злочинності: боротьба з незаконним розповсюдженням наркотиків, корупцією і хабарництвом та незаконною торгівлею і вживанням алкоголю.
Проект було підтримано за результатами конкурсу проектів «Школа фондів громад» в рамках фінансування Угоди про грант між Фондом Ч.С. МОТТА та Громадською організацією «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання».