Опитування громадської думки про безпеку у Вознесенській ОТГ

Протягом травня-червня 2021 відбулись фокус-групи з представниками громадськості , влади та поліції. Захід було проведено в рамках реалізації проекту Фонду громади Вознесенська «Безпека громади - спільна справа». Мета проєкту - посилення особистої та громадської безпеки у Вознесенській ОТГ через розбудову довіри, налагодження діалогу та посилення взаємодії громади, влади та поліції.

Опитування громадської думки дуже важливе в багатьох сферах соціального життя. Як свідчить практика та досвід європейських країн, громадська думка також є вкрай важливою при оцінці роботи правоохоронних органів. Україна зробила крок до цієї практики. Одним із головних компонентів поліцейської реформи є врахування громадської думки для оцінювання роботи поліції. Норма про необхідність проведення вивчення громадської думки щодо діяльності органів поліції закріплена в Законі України «Про Національну поліцію». Так, у ч. 3 ст. 11 Закону зазначено, що «рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції». Таким чином, дослідження публічної безпеки та довіри до правоохоронних органів є не лише вкрай важливим, але й актуальним. Адже, протягом усієї історії правоохоронних органів незалежної України існувала проблема оцінювання ефективності роботи поліції виключно за кількісними показниками. Так звана «гонитва за показниками» більше не може бути критерієм оцінки для громадськості, яка в кінцевому результаті і є споживачем послуг правоохоронної системи. 

 В рамках проведення фокус-груп, ми намагались знайти відповіді на наступні запитання: «Наскільки безпечно почувають себе жителі та які фактори небезпеки присутні в місті? Як оцінюють жителі роботу місцевої поліції та рівень довіри до неї ? Наскільки взаємодія поліції та громадськості в нашому місті є ефективною та що нам заважає досягти порозуміння?...» Адже безпека – одна з найважливіших цінностей для людини, а співпраця поліції та громади – найкращий спосіб її гарантувати. 

Проект було підтримано за результатами конкурсу проектів «Школа фондів громад» в рамках фінансування Угоди про грант між Фондом Ч.С. МОТТА та Громадською організацією «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання».